Företagsutveckling

Företagsutveckling

Tillsammans fokuserar vi på nuläge och möjligheter.
Målet med företagsutveckling är att situationen som är i dag ska förändras till något bättre!

Företagsutveckling

Efter många år som anställd i olika roller och positioner är jag väl medveten om hur mycket som händer på en arbetsplats, både bland personalen och i ledningen. Nya direktiv och riktlinjer, ett snabbt tempo, konflikter, stress och utmaningar. Självklart händer det mycket positivt på våra arbetsplatser, saker värda att fira och njuta utav. Tyvärr hamnar fokus allt för många gånger på det som inte är så bra, och det är lätt att glömma bort att fråga varandra hur vi mår i det som sker. Vad kan ni som företag göra för att era anställda och chefer ska vara bättre rustade inför de förändringar som kan ske på arbetsplatsen? orka mer, må bättre samt få ökad motivation och på bästa sätt fortsätta bidra till företagets fortsatta utveckling? Kontakta mig. Jag skräddarsyr upplägg efter era behov och önskemål.

Med mina över 30 års erfarenhet i olika roller, har jag i mina möten med människor i olika befattningar stöttat kollegor och chefer i sin egen utveckling samt i förändringsprocesser. Min styrka i att skapa, bygga teamkänsla och främja personlig utveckling är stor och glädjen i att se människor växa, tro mer på sig själva, har gett och ger mig energi och är en stor drivkraft. Till mig kommer idag anställda som drabbats av utbrändhet och utmattningsdepression på livs- och sorgbearbetning eftersom sorg ofta har dessa symptom. Denna tjänst är avdragsgill för er som företag om den sker i rehabiliterande eller förebyggande syfte. Övriga tjänster som bland annat stresshantering, räknas som friskvård och här kan ni på företaget nyttja ert friskvårdsbidrag.

Företagsutveckling

Efter många år som anställd i olika roller och positioner är jag väl medveten om hur mycket som händer på en arbetsplats, både bland personalen och i ledningen. Nya direktiv och riktlinjer, ett snabbt tempo, konflikter, stress och utmaningar. Självklart händer det mycket positivt på våra arbetsplatser, saker värda att fira och njuta utav. Tyvärr hamnar fokus allt för många gånger på det som inte är så bra, och det är lätt att glömma bort att fråga varandra hur vi mår i det som sker. Vad kan ni som företag göra för att era anställda och chefer ska vara bättre rustade inför de förändringar som kan ske på arbetsplatsen? orka mer, må bättre samt få ökad motivation och på bästa sätt fortsätta bidra till företagets fortsatta utveckling? Kontakta mig. Jag skräddarsyr upplägg efter era behov och önskemål.

Med mina över 30 års erfarenhet i olika roller, har jag i mina möten med människor i olika befattningar stöttat kollegor och chefer i sin egen utveckling samt i förändringsprocesser. Min styrka i att skapa, bygga teamkänsla och främja personlig utveckling är stor och glädjen i att se människor växa, tro mer på sig själva, har gett och ger mig energi och är en stor drivkraft. Till mig kommer idag anställda som drabbats av utbrändhet och utmattningsdepression på livs- och sorgbearbetning eftersom sorg ofta har dessa symptom. Denna tjänst är avdragsgill för er som företag om den sker i rehabiliterande eller förebyggande syfte. Övriga tjänster som bland annat stresshantering, räknas som friskvård och här kan ni på företaget nyttja ert friskvårdsbidrag.

Samtalsterapi

Har ni fastnat i samma gamla hjulspår och vill ha hjälp med att komma framåt? Ibland behöver man få lite nya infallsvinklar och kanske också gärna någon extern att prata med – ett bollplank. Tillsammans fokuserar vi på nuläge och möjligheter. Målet är att situationen som är idag ska förändras till något bättre!

Till mig är ni också välkomna om du själv eller någon annan på företaget har ett behov av att få ventilera tankar och känslor. Att bli hörd och sedd och att få prata av sig i en trygg miljö, kan ofta vara ett första steg till känslomässig läkning och är något vi alla behöver. Skulle det under våra samtal visa sig att behovet kräver expertis utöver min kompetens, kommer jag att hänvisa vidare till utbildad yrkeskår inom det område som berörs.

För att boka, kontakta mig.

Det inre ledarskapet

Genom handlingsprogrammet Sorgbearbetning™, Det inre ledarskapet, erbjuder jag kunskap i hur man som chef och ledare på ett bättre sätt kan bemöta och hjälpa sin personal att hantera sorg, händelser och förändringsprocesser.

Mår din personal inte bra?
Även utbrändhet/
utmattningsdepression bottnar ofta i tidigare händelser i livet, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Genom kursen tillförs och skapas rätt förutsättningar för ett bättre personligt välmående, ett starkare mer hälsofrämjande arbetsklimat. 

Detta i sin tur ger ökad förståelse för medarbetaren, stärkt teamkänsla och företagets fortsatta utveckling framåt.

Efter ert behov och era önskemål skräddarsyr vi ett upplägg anpassat till ert företag, ledare som personal. 

Föreläsning om sorg

Finns det intresse av en föreläsning om sorg och sorgbearbetning? Jag kommer gärna och föreläser hos er på företaget. Kontakta mig för ett skräddarsytt upplägg.
Välkommen!

Intresseanmälan