Transhealing

Transhealing

- En kraftfull form av healing

Transhealing är en mycket kraftfull form av healing där jag som healer har en passiv, neutral roll och är en länk mellan dig och en annan dimension. Under denna behandling befinner jag mig i ett tillstånd som kallas trans, vilket är ett förändrat medvetandetillstånd. Energin och kraften från andevärlden överförs genom mig till dig som mottagare genom att jag efter en stund lägger min hand på exempelvis ditt knä eller arm. Önskar du inte ha någon handkontakt går det också bra, eftersom healingenergierna oavsett går dit de ska och ger dig den helande läkning du behöver. Denna process kan komma att påverka dig på flertalet olika nivåer; mentalt, fysiskt, andligt och känslomässigt. 

Transhealing upplevs i de flesta fall som avslappnande, mycket behaglig och frigörande utav stress.

Skog med sol som bryter igenom

Transhealing

- En kraftfull form av healing

Transhealing är en mycket kraftfull form av healing där jag som healer har en passiv, neutral roll och är en länk mellan dig och en annan dimension. Under denna behandling befinner jag mig i ett tillstånd som kallas trans, vilket är ett förändrat medvetandetillstånd. Energin och kraften från andevärlden överförs genom mig till dig som mottagare genom att jag efter en stund lägger min hand på exempelvis ditt knä eller arm. Önskar du inte ha någon handkontakt går det också bra, eftersom healingenergierna oavsett går dit de ska och ger dig den helande läkning du behöver. Denna process kan komma att påverka dig på flertalet olika nivåer; mentalt, fysiskt, andligt och känslomässigt. 

Transhealing upplevs i de flesta fall som avslappnande, mycket behaglig och frigörande utav stress.

Transhealing - Så går det till

Vi inleder behandlingen med ett kort samtal, där du får berätta för mig vad det är du önskar få healing för. Kanske har du fysiska besvär, trötthet, mentala blockeringar eller oro. Anledningarna kan vara många.

När du berättar för mig och sätter ord på dina tankar och känslor så förmedlas dina innersta önskningar om förändring och förbättring genom din röstfrekvens. Detta gör att de andliga hjälparna har lättare för att ge healing där det behövs. Vad som kan kännas tryggt att veta i denna stund är att det du berättar för mig, stannar hos mig. Som healingmedium har jag tystnadslöfte.

Det är andevärlden tillsammans med dig själv
som ger dig healing

Kom till mig med ett öppet sinne och känn tillit. Det är inte min gåva och kraft som ger dig healing, det är andevärlden tillsammans med dig själv som gör det. Jag är endast ett verktyg där jag låter andevärlden arbeta genom mig. Ett arbete som jag med stor ödmjukhet och tacksamhet värdesätter högt.

Viktigt att nämna är att transhealing är ett komplement till den traditionella medicinska vården och ersätter ingen annan behandling. Som healer ställer jag aldrig några diagnoser eller föreslår någon medicinsk vård.

Transhealing påverkar alla människor olika

Transhealing kan upplevas olika från gång till gång, men det främsta målet är att lösa upp de blockeringar du har i kroppen.

Ibland kan man känna små vibrationer i kroppen, nästan som upprymdhet, vilket kan upplevas som känslofyllt. Ett fåtal kan känna en lättare yrsel efter en behandling, men oftast upplevs transhealing som mycket behaglig och djupt avslappnande. Vad du kommer att uppleva går inte att förutsäga, då det är en olik upplevelse från individ till individ, såväl från gång till gång. Några upplever en positiv förändring direkt eller inom kort, medans andra kan komma att behöva fler behandlingar.

Det här är en stund i stillhet, i en lugn och trygg miljö, där allt fokus är på dig. Varmt välkommen.

Transhealing påverkar alla människor olika

Transhealing kan upplevas olika från gång till gång, men det främsta målet är att lösa upp de blockeringar du har i kroppen.

Ibland kan man känna små vibrationer i kroppen, nästan som upprymdhet, vilket kan upplevas som känslofyllt. Ett fåtal kan känna en lättare yrsel efter en behandling, men oftast upplevs transhealing som mycket behaglig och djupt avslappnande. Vad du kommer att uppleva går inte att förutsäga, då det är en olik upplevelse från individ till individ, såväl från gång till gång. Några upplever en positiv förändring direkt eller inom kort, medans andra kan komma att behöva fler behandlingar.

Det här är en stund i stillhet, i en lugn och trygg miljö, där allt fokus är på dig. Varmt välkommen.

Viktigt att nämna är att transhealing är ett komplement till den traditionella medicinska vården och ersätter ingen annan behandling. Som healer ställer jag aldrig några diagnoser eller föreslår någon medicinsk vård.

Transhealing - Så går det till

Vi inleder behandlingen med ett kort samtal, där du får berätta för mig vad det är du önskar få healing för. Kanske har du fysiska besvär, trötthet, mentala blockeringar eller oro. Anledningarna kan vara många.

När du berättar för mig och sätter ord på dina tankar och känslor så förmedlas dina innersta önskningar om förändring och förbättring genom din röstfrekvens. Detta gör att de andliga hjälparna har lättare för att ge healing där det behövs. Vad som kan kännas tryggt att veta i denna stund är att det du berättar för mig, stannar hos mig. Som healingmedium har jag tystnadslöfte.

Det är andevärlden tillsammans med dig själv
som ger dig healing

Kom till mig med ett öppet sinne och känn tillit. Det är inte min gåva och kraft som ger dig healing, det är andevärlden tillsammans med dig själv som gör det. Jag är endast ett verktyg där jag låter andevärlden arbeta genom mig. Ett arbete som jag med stor ödmjukhet och tacksamhet värdesätter högt.

Utbildningar

Arthur Findlay College – Healing, transhealing & kommunikation
Helhetens kraft – Mix medial
Emga – Transhealing, transkommunikation, förändrat medvetande, andliga meditationer
Kraftens källa – Mix medial
Ljusstrålen – Mix medial, andeporträttmålning
Kurs med Carina Hammarström och Camilla Elving – Själens resa

Övriga funderingar eller frågor

Undrar du någonting?
Kontakta mig

Utbildningar

Arthur Findlay College – Healing, transhealing & kommunikation
Helhetens kraft – Mix medial
Emga – Transhealing, transkommunikation, förändrat medvetande, andliga meditationer
Kraftens källa – Mix medial
Ljusstrålen – Mix medial, andeporträttmålning
Kurs med Carina Hammarström och Camilla Elving – Själens resa