Meditation

Meditation

Tystnaden är inte tom, den är full med svar

meditation

Meditation

Det finns många olika typer av meditation och den jag utövar heter Zenmeditation, även kallad ZaZen vilket betyder sitta i tystnad. Det här är en mycket effektiv metod för djup kroppslig kontakt och mental avspänning. 

Zenmeditationen har vuxit fram som en del av den japanska Zen buddismen och innebär kort och gott att medvetet sitta ned och vara med sig själv en stund. När vi får en bättre kontakt med vårt inre förbättras automatiskt även förmågan till kontakt med omvärlden vilket ökar vår vitalitet, livsglädje och kreativitet.

 Genom att regelbundet utöva meditation utökar och stärker du ditt sanna jag samtidigt som du förbättrar din kroppsliga och mentala balans. Detta ger oss en tryggare bas att stå på i livet, bidrar till att minska vår stress och hjälper oss stärka vår hälsa. Meditationen utförs sittandes, på meditationspall, stol eller på golvet om man så önskar och det är vår andning som är i fokus. 

Denna Zenmeditation ingår som avslut i mina Qigong pass.

För dig med friskvårdsbidrag

Låt inte ditt friskvårdsbidrag brinna inne! Jag erbjuder flera hälsosamma tjänster där du kan använda ditt friskvårdsbidrag.